GERMANY, Munich: meeting „Ukrainian science in European context. German-Ukrainian scientific links”

Report from the meeting „Ukrainian science in European context. German-Ukrainian scientific links”

(Munich, 8-10 April 2016)

by Dr Olesia Lazarenko

The international scientific conference „Ukrainian Science in European Context. German-Ukrainian Scientific Links” took place in Munich, the distinctive capital of the Ukrainian diaspora in Germany, on 8-10 April 2016. This interesting meeting was organised by the “German-Ukrainian Scientific Society named after Yu. Bojko-Blochyn” (Deutsch-Ukrainische Wissenschaftliche Gesellschaft e.V. Namens von Prof. Dr. J. Bojko-Blochyn, DUWG, Munich, Germany) led by its president Prof. Dr Daryna Blochyn, in cooperation with three Ukrainian and one Czech Universities. More than 80 scientific presentations from scientists from Ukraine, Germany, Tatarstan and Czech Republic covered a broad range of topics in field of literature and language studies, art studies, cultural studies, law, history, etc.

The “German-Ukrainian Scientific Society named after Yu. Bojko-Blochyn” in facebook.

 

8-10 квітня 2016 року у Мюнхені, столиці Баварії і своєрідній столиці української діаспори в Німеччині пройшла Міжнародна наукова конференція «Українська наука в європейському контексті. Німецькоукраїнські наукові звязки». Організатором цього заходу виступило «Німецькоукраїнське Наукове обєднання ім. Ю. Бойка-Блохина» (НУНО, Мюнхен, Німеччина) на чолі із його президентом, проф., д-р Дариною Блохин, а співорганізаторами стали українські та зарубіжні вузи. До програми конференції було включено понад 80 доповідей науковців із України, Німеччини, Татарстану, Чехії. Тематика доповідей визначалася колом наукових інтересів доповідачів у галузі літературознавства, мовознавства, мистецтвознавства, культурознавства, правознавства, історії, педагогіки. На конференції працювало 4 секції: «Мовознавство. Роль діаспорних вчених у поширені україністики в Німеччині та в країнах їх проживання», «Українська і німецька література й історія», «Німецько-українські мас-медіа і соціальні комунікації», «Культура, педагогіка, мистецтво». На заключному засіданні були підведені підсумки роботи конференції за різними галузевими напрямками, висунуто пропозиції щодо організації подальших наукових зустрічей, висловлено побажання і надалі здійснювати дослідження у представлених напрямках українсько-німецьких культурних зв‘язків. Учасники і гості конференції мали можливість ознайомитись із виставкою рідкісних українських, словацьких і чеських вишивок XVIII-ХХ ст. Художниця і мистецтвознавець М. Оберраух-Мельничук (Німеччина) запропонувала відвідати у віртуальному режимі галерею своїх робіт. У рамках конференції була проведена презентація видань Німецько-українського Наукового Об’єднання ім. Ю. Бойка-Блохина. Президент НУНО проф. Дарина Блохин представила цілий ряд монографій з історії української діаспори у світі і зокрема в Німеччині, з історії розвитку україністики в Німеччині та Європі, з історії українців як жертв німецьких концентраційних таборів.