Talk by Dr. Olena Proskura: “Видатний український педагог Василь Олександрович Сухомлинський у діалозі з сучасністю” (12 December 2016, Berlin)

Lecture-series “Science first hand”/ Лекторій “Наука з перших уcт”

Event Report

Speaker: Dr Olena Proskura

Talk title: Renown Ukrainian teacher Vasyl Oleksandrovych Sukhomlynskyi in a dialogue with modernity/ Видатний український педагог Василь Олександрович Сухомлинський у діалозі з сучасністю

The lecture “Vasyl Sukhomlynskyj in dialogue with modernity” was given by Dr Olena Proskura, one of the followers of the most known Ukrainian Teachers on 12 December at the Ukrainian embassy in Berlin.  Dr Proskura is a renowned expert in the field of child psychology and pre-school education and a founder of numerous methodical guides (e.g. her programme “Child/ Дитина” has been adopted by a vast majority of pre-schools in Ukraine since early 90th of the last century). The lecture was devoted to the life and intellectual heritage of the true Teacher, whose most famous book “I give my heart to the children/ Серце віддаю дітям” was published in 30 languages all over the world as 54 editions. Interestingly, this work first appeared in print in Berlin in 1968, before the permission was granted to publish it in Kyiv. In Marburg, Germany, a Society of followers of Sukhomlynsky was founded back in 1990. Since 1994 there are regular readings devoted to V. Sukhomlynsky, organised by the head of the Pedagogic Society of Ukraine, Olga Sukhomlynska and the head of All-Ukrainian Association named after Sukhomlynsky, Oleksandra Savchenko.

12 грудня 2016 року у приміщенні Посольства України у рамках циклу «Лекторій: Наука з перших уст» відбувся виступ кандидата психологічних наук, доцента, провідного дитячого психолога Олени Василівни Проскури на тему «Видатний український педагог Василь Олександрович Сухомлинський у діалозі з сучасністю».  Доповідь була присвячена оглядові біографії і творчої спадщини В. Сухомлинського (1918-1970), чиї погляди на виховання дитини, зокрема у дошкільному віці, були сприйняті і поширені у всьому світі. Школа українського педагога-гуманіста, її принципи і засади донині функціонують в освітніх системах різних країн – Німеччини, Словаччини, Угорщини, Китаю та ін.  Найвідоміша книга В. Сухомлинського – «Серце віддаю дітям» отримала світове визнання і була перекладена 30-ма мовами, вона має 54 видання.

Доповідачка О. В. Проскура наголосила аудиторії на тому цікавому факті, що місцем першого видання згаданої вище книжки стала саме Німеччина у 1968 р., і тільки  роком пізніше робота побачила світ на батьківщині педагога – в Україні. До слова, в Німеччині також була заснована Міжнародна Асоціація прихильників Сухомлинського (Марбург, 1990).

У підготовці до виступу пані О. Проскурі допомагали консультаціями і порадами донька українського вченого –  голова Педагогічного товариства України Ольга Василівна Сухомлинська і голова Всеукраїнської асоціації ім. Василя Сухомлинського Олександра Яківна Савченко, які на академічному  рівні продовжують розвивати і поширювати освітні традиції, закладені свого часу Василем Сухомлинським. Упродовж понад двадцяти років у різних містах України, починаючи з 1994 року, проходять Всеукраїнські педагогічні читання пам’яті В. Сухомлинського. Останні відбулися 15-16 вересня 2016, на день народження українського Вчителя.

Після доповіді відбулася цікава і змістовна дискусія, де слухачі могли поділитися своїми враженнями від лекції, а Олена Василівна – додати до своєї основної розповіді  нові відомості з історії педагогіки. Варто зазначити, що під науковим керівництвом Олени Проскури, яка також є і одним із авторів, на початку 90-х років, вже за часів незалежності України, була укладена програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»,  яка до сьогодні є базовою у всіх українських дошкільних закладах і яка увібрала в себе основні постулати В. Сухомлинського.